ثبت شکایات

در این صفحه، پذیرای انتقادات و شکایات شما هستیم. نگرانی‌های شما را به طور جدی دنبال و هریک را به دقت بررسی خواهیم کرد. هنگام ثبت، اطلاعات شخصی خود را قید کنید. این امر به منظور پیگیری، موثر است. مجموعه حقوقی – تخصصی تازحل، متعهد به حفظ حریم خصوصی و داده‌های شخصی شما است.

لطفا جزئیات مورد انتظار ما را از طریق فرم موجود در همین صفحه، در اختیار ما قرار دهید:

  • نام و نام خانوادگی؛
  • اطلاعات تماس؛
  • شماره پرونده مهاجرتی یا سایر اطلاعات شناسایی شما؛
  • شرح دقیق از مشکلی که با آن برخورد کردید و زمان وقوع آن؛
  • هر مدرک یا مدارکی که برای الصاق به شکایت خود دارید.

هنگامی که شکایت شما را دریافت کردیم، ظرف دو روز کاری، دریافت آن را تایید می‌کنیم و تخمینی از اینکه زمان انتظار شما چقدر خواهد بود ارائه می‌شود.