تازحل؛
از زمین تا زحل

متخصص مهاجرت با ویزای استارتاپی (کارآفرینی)، ویزای ثبت شرکت و ویزای کار

تازحل

خدمات تازحل

ویزای ثبت شرکت

و انجام کلیه امور لازم جهت اخذ ویزا و اقامت اروپا

ویزای کار

و انجام کلیه امور اخذ ویزای کار اروپا

ویزای استارتاپی

و مشاوره تخصصی و انجام کلیه امور مرتبط با اخذ آن

راهنمایی بگیرید!

یک دست صدا ندارد. ما شما را از همین ابتدا، همراهی خواهیم کرد.

چرا تازحل؟

متعهد

انجام به موقع تعهدات به دلیل تجربه و تخصص تازحل در کاهش پیچیدگی و به حداقل رساندن خطرات و ریسک‌های احتمالی​

در دسترس

مشاوره تخصصی، همراهی و پاسخ به سوالات شما در کوتاه‌ترین زمان​​

اقتصادی

هزینه به صرفه جهت انجام امور مهاجرتی اروپا به دلیل نداشتن هیچ گونه هزینه پنهان